Montag, 19. Oktober 2009

Itt keress bennünket!!!

Figyelem!!!

Új blogjaink címe:

http://karolibotrany.blogspot.com ("s" nélkül!)

és

http://jhnnsclvn.wordpress.com

3 slágerrel:

Szabó András, a Trójai faló
Az elszalasztott lehetőségekről
Múltfeltárás Szabó módra (Szabó contra Bölcskei)

Olvass bennünket és szólj hozzá!!!

Új magyar blog indul:

http://senkikasenkifoldjen.blog.hu

Szigorúan szakmai blog, csak nevek nélkül, nehogy betiltsanak bennünket. A kódot itt adjuk meg:

Senkik = Szabók és Kulcsár-Szabók valamint sleppjük
Senkiföldje = Károli Gáspár Református Egyetem
A blog témája: a tehetségtelen Szabó-család tagjainak műveit elemezzük.

Dienstag, 13. Oktober 2009

Szolgálati közlemény

Betiltott blogjaink, a karolisbotrany.blog.hu és a protestans.blog.hu lementett posztjait közöljük ebben a blogban, a kommentjeik nélkül. Ezek az írások 2009. augusztus 21. és 2009. október 8. között keletkeztek. A karolisbotrany.blog.hu-nak augusztus 21. és október 6. között 13.800, a mindössze 2 napig aktív protestans.blog.hu-nak pedig oktber 6. és 8. között több mint 1000, azaz a kettőnek másfél hónap alatt mintegy 15.000 látogatója volt. A drasztikus intézkedések miatt október 7-én és 8-án protestáns barátaink külföldön - óvintézkedésként - több blogot is indítottak. Közülük kettő magyar nyelvű. Jelen blog csak a két betiltott blog írásait közli. Az újabb cikkek másik blogunkban, a karolibotrany.blogspot.com-on olvashatók (figyelem: ugyanez "s" nélkül!). Kérjük, hogy a véletlenül idetévedt, vagy szándékosan idelátogató olvasóink új címünkön keressenek bennünket:

http://karolibotrany.blogspot.com

Itt találhatók legújabb írásaink, német nyelvű címekkel és címkékkel ellátva:
Zensur! Zensur! Zensur! (Cenzúra! Cenzúra! Cenzúra)
Uram-bátyámos világ egy magyar egyetemen (Vetternwirtschaft an einer ungarischen Universitaet)
Das trojanische Pferd András (Szabó András, a trójai faló)

Ezekre az írásokra várjuk kommentjeiket.

Világ protestánsai, egyesüljetek!

Minden magyar református számára, a Kárpát-medencében és bárhol a világon egyetlen igaz út van, mégpedig a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatában való tevékeny részvétel. A `Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata´ (a továbbiakban: MRETT) már 1995-ben megalakult Debrecenben, a világ valamennyi magyar református egyháza közös akaratából, és mindmáig működik. A Tanácskozó Zsinat minden tagegyháza önrendelkezési jogát elismervén tiszteletben tartja minden ország szuverénitását, amelyben magyar református egyház él és működik. Ez az egyedüli járható út. Az `Alkotmányozó Zsinat´ tévút.

2009.06.21. 16:07 batori.g

Invitáció

Ez a blog a világ protestánsai és a magyarországi protestánsok számára jött létre. Magától értetődik, hogy nem kirekesztő, vagy ha mégis, akkor semiképp sem vallási, hanem erkölcsi alapon. Csatlakozhat hozzá minden született protestáns, aki a diktatorikus hatalommal való szembenállásra genetikailag kódolt. Gyávák, opportunisták, korruptak, a hatalom fizetett és egyéb módon jutalmazott talpnyalói lehetőleg kerüljék ezt az oldalt. Vagy ha mégis idetévednek, ne panaszkodjanak a kemény hangért. Kitiltani nem fogjuk őket, erre nincs szükség, hamarosan elkotródnak maguktól is, ha nem illenek egy igazi magyar protestáns közegbe.

Fórumot kívánunk biztosítani mindazoknak az egyetemi oktatóknak, egyetemi hallgatóknak, akiket a sors törvényszerűen vagy véletlenül a magyar protestantizmus szellemi fellegváraként létrehívott, azóta nevét meggyalázó intézménybe, a Károli GáspárReformátus Egyetemre vetett, mégpedig most, az intézmény történetének legsötétebb, a Rákosi-diktatúrát is megszégyenítő időszakában.

Közölni kívánjuk egy másik blogon már elhelyezett, de onnan azóta részben letörölt, megsemmisített kommentjeinket. Várjuk ide az új hozzászólásokat, kommenteket. Készek vagyunk vitakozni az ellenvéleményt képviselőkkel, de csak ha tényekre hivatkoznak. (Rágalmazóknak és hamis vádakkal operálóknak ajánljuk azt az oldalt, ahonnan kitiltottak bennünket, éppen mert a rágalmakkal és vádakkal szemben tényekre hivatkozva védekezni próbáltunk.) Véleményünket alátámasztandó, közölni fogunk autentikus dokumentumokat, amelyek alapján az olvasó önállóan eldöntheti, hogy a vitában kinek van igaza.

Bátori Gusztáv

ősreformátus

Kis kálvinista arcképcsarnok

2009.09.10. 01:22


200 év után magyar testben feltámadt az egykori svájci költő-fiziognómus, Johann Kaspar Lavater alias FarkasTorok. Megkértük őt, hogy hozzászólásként közölt tanulmányát önálló posztként közölhessük „Kis kálvinista arcképcsarnok” címmel. Örömmel adjuk tudtul, hogy a szerző ehhez hozzájárult.

FarkasTorok, reagálva B. Gusztáv megjegyzésére, miért a legantiintellektuálisabb fizimiskákat teszi a Református Egyház a Református Egyetem kirakatába, arra a következtetésre jut, hogy azért, mert leginkább csak ezek vannak. Nem szükségszerűen, hiszen a Református Egyház nyájában, bár az a mostani vezetés alatt intellektuáisan és főleg erkölcsileg nagyon mélyre süllyedt, azért még akadnának értelmesebb profilok is. Nemcsak juhok vagy ökrök (mint a vizeskék szemű Kofa – nevének ékezetek nélküli első felét kikölcsönözve – nevezzük így a tehénszemű és ökörarcú Hérát, de az ő arcát már elégszer elemeztük), hanem emberszabású lények is. FarkasTorok szerint azért romlott ennyit az arcállomány, mert ezek az antiintellektusok „nem is engednek be mást maguk közé, csak nagyon keveset, mert akkkor kiderülne, hogy mennyire egyszeri lelkek”.

A továbbiakban a szakember, azaz FarkasTorok elemzi a Károli Gáspár Református Egyetem vezetőinek koponya- és arcberendezését:

Elég az arcokat végig nézni: vagy sunyi paraszt pofák, vagy proli orrok és arcok, de semmiképp nem értelmiségi arcok, s nem polgári jelenségek (a szó nem rendszerváltozás utáni, hanem régi jelentésében).

Vizsgáljuk meg a borittas Bölcskei arcát, mely egy szerencsétlen parasztpofa, pirosodó bumszli orral, ideges egér szemekkel. A dékáné (SzA) egy amorf, zsíros paraszt vonásait viselő, szintén kis turcsi orrú, elég egyszerű vonású arc, a fejforma pl. a tarkó nem boltozatos, sem a homlok, ami csak a kopaszodás miatt magas. Ez kölcsönöz némi ál-értelmet ennek az 'arcnak'. A húsos kis tömpe ujjak, a dologtalanság jelei, a testi felfúvódás pedig emésztési zavart mutat, mintha a dékán úr nem tudna valamit megemészteni. Tán nem a másfél évtizedes gonoszságokat és csalásokat: az emberek egymás elleni kijátszását... És ott van még Petrőczi orcája, ami tényleg egy proli pofa (nem arcocska), de olyan, amelyik már a jóléttől eltokásodott. A bamba vizenyős tekintet és a türjedt száj a Ludwig ősöket igazolja. Nem értem, hogy milyen (angol) királynői rokonsága lehet? Csak nem a Rhédey Claudia vonalra hajaz? Biztosan valamit olvasott erről a puritanizmus "kutatgatása" közben és erős képzelőerejével – ami elvitathatatlanul van neki, mindenesetre jóval több, mint férjurának – beillesztette magát a királyi udvarba. Az udvar létezhet, ám ez nem egy kúria udvara, pláne nem egy kastély parkja, hanem egy körgangos ház belső nagyon sötét udvara. Gangos!
A gangos orcája mellett ott van még a női nem másik "szép" példánya, a már középkorú Menyé. Ez már egy kicsit távolabbi rokonság, nem a Szabó-, hanem a Kulcsár-Szabó genetikát vinné tovább, ha tudná vagy akarná, de kiskulcsárszabó még nincs kilátásban illetve külső szemnek láthatatlan állapotban sem. Így ez az arc nem az igazi szabók, csak a beházasodottak vonásait mutatja. Téved, aki azt hiszi, hogy a beházasodás eseménye nem hagy nyomot az arcon. Mindjárt meglátjátok, hogy de még mennyire hogy hagy! Ez a kretúra kis penge szájával, erőszakos arckifejezésével és holdvilág ábrázatjával szintén nem az értelmesek körét bővííti (mert azok fénylenek!). Persze fénylik ez az ábrázat is, de nem az értelemtől, vagy pláne nem a lelki tisztaságtól, hanem a faggyúmirigyek túlműködésétől, ami már a belső elválasztású hormonok háborúját vetítheti ki. Belül dúl a háború: a hatalomért, egy gyerek szülésért (de nem a karrier rovására), a tisztelt apósért (megfelelési kényszer - szerény képességekkel) és a férjért, aki szemmel láthatóan jóval fiatalabb. Az arc tehát itt sem intellektuális, ennél az asszonyságnál sem, mert kerek és nincs eleganciája, inkább zsíros képű és trampli, mint a költőcske feje, de ez inkább parasztos, míg amaz inkább prolis; csapzott hajúak mindketten (bár Menyé kissé rendezettebb képet mutat, mint a költőnőé). Tulajdonképpen a megtévesztésig olyan, mint egy TESCO-s kasszásnőé. Nem is tudjuk, mért nem inkább ott ül.

Nem is jutna eszünkbe, hogy ezek a nők: tanárnők, pláne az még a legvadabb álmomban sem jelenik meg, hogy egyetemen tanítanak ezek az arcok. Mi az, hogy tanítanak? Nemcsak tanítanak, az egyik már dékánhelyettes és tanszékvezető is, a másik csak feleség, bár ez is elég jól kifizetődik számára. Annál inkább mert férjeura kijárt neki egy egyszemélyes intézetet. Nem csalás és nem ámítás, nézzék meg a KRE honlapján. Puritanizmuskutató Intézet: igazgató, munkatárs, titkárnő, takarítónő mind egyszemélyben a „költőnő”. Ez az Intézet otthon van, a saját konyhájában. Látszik, hogy ez a rengeteg szerepkör sok neki, a legutolsót nem nagyon gyakorolja, azaz nemigen takarít. Ez meglátszik a „konyha-intézeten”.

Külsőleg és belsőleg is ismerem ezeket a torzókat. Még régről... Nem változtak semmit, ugyanolyan rondák kívül-belül. Csak az évek levakarhatatlanul ráragasztották az arcukra a gonoszság vonásait, ettől annyira ellenszevensek – és antiszexik, pláne a hímnemű kálvinista példány – mindenki számára.

Ja, igen, az egyik közülük kakukktojás. Parasztnak paraszt, legalábbis félig, de nem igazi kálomista. Csak próbál úgy tenni. De a dékáni székért – amiért ácsingózik, ha dékánuramból rektor lenne-lehetne, bár ez az álom utóbbiban egyre távolabbra kúszik, akárcsak tehénszemű és ököracú Héra szexuális fatáziálásaiban (jé, pszichiáter úgy látszik megfertőzött a freudizmusával) – majd áttér(ne) Kálvin hitére.

Párizs megér egy misét... Hajjaj, többet is...

13 komment

Montag, 12. Oktober 2009

Princz-díjas Szenczi-Molnár kutatóink: Szabó András és neje

2009.08.28. 15:13 pontilyenke

Princz-díjas Szenczi-Molnár kutatóink: Szabó András és neje

Elnézést kérek leghűségesebb olvasóimtól a hosszú posztszünet miatt. Mentségemre szolgáljon, hogy forró nyár volt, és bár általában naponta órákat lógok fönt a blogomon, most én is engedélyeztem magamnak némi kikapcsolódást. Legkitartóbb olvasóim talán megbocsátják nekem. Annál is inkább, mert most 1 nap alatt 2 posztot is elhelyezek blogomon. Az elsőben régi adósságomat törlesztve feltettem a Doktori Iskolai botrány történetének 1. részét. Ezt nem kellett megírnom, készen találtam a Református Élet legújabb számában, amint azt megadtam. Köszönet a szerzőnek! Éppen jókor íródott. Hamarosan megkezdődik az új tanév, a szeptemberrel eljön a tisztázások ideje, és mindenek előtt a tisztázásokra való igény, melyet Pontilyen barátom már júniusban megjósolt és alig várt.
Most ezt egészítem ki egy sajátkezűleg írt poszttal, melynek témája kampányolás a Károli Egyetem mellett.
Lássuk, mennyire megbízható kasszába invesztálnak a Károli Egyetem költségtérítéses képzési formájára felvett új illetve régi hallgatói? Akit érdekel, kattintson az alábbi linkre:
Ki emlékszik még a 10 évvel ezelőtti Postabankos botrányra? Aki nem, mert akkor még kicsi volt, kérdezze meg a szüleit. Amit a blogon látnak, az a Princz Gábor féle VIP lista -1997-ből egy ismerős névvel:
Szabó András Dr., adóstárs: Várkonyi Ágnes Dr.
8.000.000 Ft Kamat: 10%
Elég beütni a Google-ba: "Princz Gábor VIP lista Szabó András" és 8 oldalnyi találat jön be... A mi Szabó András dékánunk mint Gáborka kebelbarátja - nemes kontextusban.
Most már tudják, miből vette a dékánházaspár a Mátyás utcai lakását.
Blogjainkban olvashatják, hogyan és főképp hogy miből rendezték azt be, az isteni Savonarola tollából.
További blogajánló (ezeket a dékánhoz hű doktoranduszok és azok barátai írták, a kommentekbe viszont már a költségtérítéses doktoranduszok is beleszóltak; ők egy kicsit másképp látták a történteket, mint a fizetett vazallusok):
Ha érdekli, miből vette a dékánházaspár fiuknak, ifj. Szabó Andrásnak 22 millió forintos lakását, azt is elmondjuk. Elég a 10 évvel ezelőtt Kulin Ferenc dékán nyakába varrt károlis sikkasztási botrányt feleleveníteni - országos napilapok foglalkoztak vele -, amelyből az eltűnt pénzek az akkor dékánhelyettes Szabó András és felesége, Petrőczi Éva családi kasszájába vándoroltak. Kulint elbocsátották - Szabóék maradtak. Ezek után arra is rájöhetnek, miből jön majd össze további közös gyerekük és Petrőczi Éva korábbi házasságából származó gyermekeinek ill. unokáinak stafírungja: az Önök befizetéseiből, természetesen. És persze az állami finanszírozásból. De az már az állam dolga, kit érdekel. Ha az állam nem talál jobb helyet az ország pénzének, mint Szabó András zsebét, lelke rajta. A költségtérítéses hallgatók azonban még meggondolhatják, tényleg a Szabó-családdal akarnak-e jótékonykodni.
Olvassanak minket, és szóljanak hozzá. Sok feltáratlan részlet bukkanhat még fel a Szabó-család és a Református Egyetem évtizedes pénzügyi összefonódásának történetéből.
Vigyázat, nehogy félreértsenek bennünket. Senkit sem kívánunk lebeszélni a "reformárus" Egyetemről, épp ellenkezőleg. Gyertek ide, és fizessetek költségtérítést! Nem fogtok csalódni. A pénzetek ellenértékét biztosan megkapjátok, de nem biztos, hogy diploma formájában. Amikor azt már a zsebetekben érzitek ugyanis, esetleg majd egy bírósági határozat vonja vissza vagy semmisíti meg, mint a most debütált ifjú doktorokét. Hogy akkor mit kaptok a pénzetekért?
Sokat. Olyasmit, amit sehol másutt: állandó botrányt, non-stop show-t, happeninget. Az egyetem vezetése naponta gondoskodni fog adrenalin-szintetek megemeléséről és (magas) szinten tartásáról. Állandó stresszt ígérünk nektek, egy igazi túlélő túrát, élesben, igazi kockázattal: ugyanis nem biztos, hogy túlélitek. Azért izgalmas ez a túra, mert nem lehet megjósolni a végét. Aki szereti a kihívást, ne mulasszon el jelentkezni!
Mi az, amit garantálni tudunk?
Hogy benne lesztek az egyetemi újságok pletykarovataiban, blogokban fognak röhögni rajtatok, és hogy morálisan nagyon gyorsan békaperspektíva alatti szintről látjátok majd a világot. Sőt, ez a kötelező feltétele az államvizsgára bocsátásnak. Aki tiszta próbál maradni, el sem jut odáig.
Egyvalamire 1000%-os garancia van: akár eljuttok a diplomáig, akár nem, a pénzeteket hóttbiztos elvesztitek.
Gyertek a Károlira! Invesztáljatok a Szabó-családba!

37 komment

Címkék: princz vip listás dékánházaspár

Gondolatok a kapzsiságról

2009.08.15. 17:25 pontilyenke

Gondolatok a kapzsiságról

Az egyetemet, ahová járok, amely az egzisztenciámat biztosítja, és amelytől már eddig is nagyon sokat kaptam, egy ember tönkre akarja tenni - írtam jó 2 hónappal ezelőtt a Gondolatok az aljasságról topikomban -, majd valahogy így folytattam:

Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy aknamunkája eredményes lesz. Sikerülhet emberek százainak, ezreinek életét megnehezíteni, megrendíteni, aláásni. Az ember (mint én) tehetetlenül és részint értetlenül szemléli ezt a folyamatot. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet megmagyarázni (megérteni?) az aljasságot?

Pár héttel később, a posztom nyomán támadt vita ideiglenes berekesztésekor, szabadon prafrazálva Peter Handkét, ünnepélyes ígéretet tettem:

Egyszer majd, ha lesz hozzá kedvem és erőm, illetve mindenekelőtt lesz igény rá, elmagyarázhatom a Gondolatok az aljasságról topiknál valamivel világosabban és konkrétabban is, hogy az én tudásom és információim szerint mi történt itt és az egyetemünkön a közelmúltban.

Most, közelegvén a szeptember és a szeptemberrel az új tanév, eljött az idő és az igény is arra, hogy visszatérjünk a károlis botrány valós okaira.

Úgy vélem, Nietzschénél nem találunk mindenre plauzibilis magyarázatot. Ő idealista volt, a fellegekben járt. Annak az embernek, aki az egyetemet tönkre akarja tenni, a gondolkodása nagyon is földhözragadt, materiális. Ebben az ügyben is, mint általában mindenben, érdemes egy praktikus taliánhoz, Montecuccolihoz fordulnunk válaszért. Szerintem ugyanis félrevisz minket, ha a jelenséghez (a kapzsiságból fakadó aljasság jelenségéhez) morális úton közelítünk. Tudom, ez így homályosan hangzik. Megpróbálom megmagyarázni.

A Református Egyetem botrányának - Montecuccolit parafrazálva - 3 oka van: pénz, pénz, pénz. Ez volt a hajtóereje annak az ámokfutásnak, amellyel az egyetem dékánja aláaknázta a Doktori Iskolát, és ezzel az egész Bölcsészkart, sőt, talán az egész Református Egyetemet is. A képzés 5 éve alatt kiderült, hogy a doktori programban sokkal több pénz van, mint amennyit a kezdet kezdetekor feltételezni lehetett. Ezt a pénzt egy ember mindenáron meg akarta kaparintani. Illetve nem csak egy ember. Ti. ennek az embernek van egy felesége is. Továbbá ennek a feleségnek több házasságból néhány gyermeke. És ezek a gyermekek már mind felnőttek, nagyon felnőttek, már az ő gyermekeik is cseperednek, és a sok új család mindegyikének új, saját fészek kell. Ennyi új fészek teremtésére pedig 3 dolog kell, mint Montecuccoli bölcsen megmondta: pénz, pénz, pénz. A motiváció, amely az ámokfutást kiváltotta, tehát adott.

Következő posztomban elhagyom eddigi germán szellemi vezetőmet, Nietzschét, és olyan vérbeli latinos hadvezért választok, akinek segítségével a Doktori Iskola botrányát kirobbantó idei négy első PhD-védés történetét kizárólag tényekre alapozva sikeresen kísérelhetem meg összefoglalni. Az érintetteket ezennel hozzászólásra meghívom.

Kommentre fel tehát! Legyetek üdvözölve ismét sors- és kartársaim!

Pontilyenke

Vizsgálat a református egyetem doktori védései ügyében

Megjelent a Református Élet legújabb száma 2009. augusztus 15-én, benne egy cikkel a KRE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának jelenlegi helyzetéről és a törvénysértésekkel kapcsolatos MAB-vizsgálatról. A szám kapható a Ráday könyvesboltban illetve megrendelhető az ujsag@exodus.hu e-mail-címen.

Mivel a cikk objektív, tényszerű elemzést tartalmaz a doktori védésekről és az azokkal kapcsolatos eseményekről, a blogíró ezt a cikket a Szerkesztőség szíves engedelmének reményében átveszi.

Református Élet, 2009. aug. 15-i szám, IV. (XI.) évf., 8. szám, 7. oldal
Kérdések a Károlin
(1. rész)
Vizsgálat a református egyetem doktori védései ügyében
A Bölcsészettudományi Kar egyetlen doktori iskoláját (későbbiekben: DI) 2003. őszén akkreditálták Prof. Dr. Hima Gabriella vezetésével. 2004-től indult meg a PhD-képzés, az első évben két, a második évtől három-négy ösztöndíjas ill. nyolc-tíz költségtérítéses hallgatóval évfolyamonként. A DI hallgatói hazai konferenciákat szerveztek, saját kiadású könyvsorozatot indítottak, részt vettek nemzetközi konferenciákon, publikáltak külföldi folyóiatokban. Az Iskola tekintélyének növekedését bizonyítja, hogy más egyetemekről is jelentkeznek ide hallgatók (PPKE, DE, ELTE, Nagyváradi Keresztyén Egyetem stb.)
A jogszabályi változások nyomán a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (továbbiakban MAB) 2007-ben új kritériumként írta elő doktori iskolánként minimálisan hét, MAB által elfogadott törzstag (köztük minimum négy egyetemi tanár) meglétét. A törzstagság feltétele a tudományos-szakmai elismertségen túl a témavezetői eredményesség, azaz valamennyi törzstagnak 2009. szeptemberéig fel kell mutatnia legalább 0,5 ún. „védett” doktoranduszt, ami annyit jelent, hogy két oktatónak együttesen egy PhD hallgatót el kell juttatnia a sikeres védésig. A kritériumok teljesítéséhez két év állt rendelkezésre.
A törzstagjelöltek egy része a hallgatók védésre való felkészítésével próbált az új követelménynek megfelelni, más részük pedig a témavezetésbe való „becsatlakozással”. A legtöbb doktorandusza Hima Gabriellának volt, nemcsak szakmai okok miatt, hanem mert magyar-orosz-német szakos lévén ő kínálta fel a témák legszélesebb spektrumát. De a modern magyar irodalmat oktatók (Bertha Zoltán, Hima Gabriella, Szigeti Lajos Sándor) témái eleve népszerűbbek voltak, mint a klasszikus vagy régi magyar irodalmi témák. Szigeti Lajos Sándor kiválásával a két másik modern magyaros kolléga újabb hallgatókra tett szert, míg a többi oktatónak csak egy-két hallgató jutott, ami feszültséget keltett, annak ellenére, hogy régi magyaros témákkal ösztöndíjas helyekre is be lehetett jutni.
2008 őszén világossá vált, hogy csak Hima Gabriella két hallgatója V.F. (téma: Krúdy Gyula) és R.E. (téma: Hermann Hesse) juthat el 2009. márciusában a védésekig. Az is nyilvánvaló volt, hogy a 2008. őszén a BTK dékáni posztján Kulin Ferencet váratlanul felváltó régi magyar irodalmár Prof. Szabó Andrásnak és feleségének, a csak angol szakos és szintén medievista Petrőczi Éva docensnek nincs témavezetettje. A dékánházaspár nem látszott megfelelni a MAB által előírt törzstagság feltételeinek. Hogy a kudarcot elkerüljék, részben hatalmi, részben más, a MAB által el nem fogadott eszközhöz folyamodtak. 2009. márciusában a KRE Irodalomtudományi Doktori Iskolája egyszerre négy új védéssel debütált:
1. Védés B.K. Cs. Szabó László életművéről írt disszertációja. B.K-nak semmilyen kapcsolata nem volt a Református Egyetemmel. Petrőczi Éva 2008. novemberében rábeszélte, hogy azELTÉ-nmegbukott szövegét nyújtsa be a KRE-n, biztosítva ezzel a maga számára a törzstagsághoz szükséges 0,5 doktoranduszt. A téma távol állt az angol puritanizmustól, így a témavezetést meg kellett osztani Bertha Zoltán docenssel. Átdolgozásra nem volt idő, decemberben házi vita, 2009 márciusában éles védés, amelyen az időközben dékánhelyettessé avanzsált Kulcsár-Szabó Ágnes az egyik opponens, és a négy tagú bizottság között még egy károlis ül. A két külső tag fanyalog, de a másutt megbukott, alacsony színvonalú disszertáció 75%-ot kap (20-ból 15 pont). A jegyzőkönyvbe azonban már 5 tagú bizottság kerül, és az eredmény is 88%-ra (25-ből 22) „javul”.
2. Védés: R.EHermann Hesse dolgozata. R.E. eredetileg a Debreceni Egyetem doktorandája volt, de dolgozatát ott nem javasolták védésre. A Károlira 2006-ban jelentkezett át, két évig dolgozott Hima Gabriella vezetésével a szövegén, amelyet a bírálók 2009. március 23-án ritével 66%-ra (25-ből 16 pont) elfogadtak. A dolgozat első lapjára a valódi témavezető, Hima Gabriella neve mellé bekerült a régi magyaros Szabó András dékán neve is. R.E-t 2008. decemberében választás elé állították: vagy beírja a dékán nevét társtémavezetőnek, vagy megbukik a védésen. R.E-nek 2009. májusában egy februárra visszadátumozott nyilatkozatot is alá kellett írnia, amelyben elismerte, hogy témavezetőivel – így Szabó András dékánnal is – konzultált.
3. Védés: V.F. Krúdy Gyula dolgozata. 2009. március 25-én élénk szakmai vitát követően cum laude (25-ből 23 pont, 89%) eredmény született. Témavezető kezdettől Hima Gabriella volt, ezen a doktorandusz később sem kívánt változtatni.
4. Védés: M.M. Protestantizmus és medialitás dolgozata a 2009. március 26-i védésen 100%-ot kapott. A dolgozat terjedelme (kb. 200.000 karakter) csak a fele a szabályzatban előírt minimális terjedelemnek (400.000-600.000). Nem tudni, mikor lett benyújtva, mert a doktorandusz két nyilatkozatot csatolt, mindkettőn 2009. március 9-i dátum szerepel. Az egyikben azt kérvényezi, hogy a benyújtott disszertációját bocsássák védésre, a másikban pedig azt, hogy témát és témavezetőt változtathasson. Ezek a kérvények soha nem jutottak el a Doktori Iskola vezetéséhez, tárgyalásuk napirendre sem került, így határozat sem született róluk. M.M. egyik március 9-i nyilatkozata szerint már leadta a dolgozatát, a másik március 9-i nyilatkozata alapján, még csak ezt követően kezdte írni. Úgy fogalmaz, hogy a „továbbiakban” Szabó András professzor legyen Hima Gabriella helyett a témavezetője és Kulcsár-Szabó Ágnes a társtémavezetője, mert 2 héttel a védés előtt meggondolta magát(a papírforma legalábbis erre mutat – a szerk.), és mégsem az 1930-as évek magyar irodalmi életéről kíván értekezni, hanem Luther koráról. M.M. új témavezetői, Szabó András dékán és Kulcsár-Szabó Ágnes dékánhelyettes, opponens Szabó András felesége, Pertőczi Éva, külső opponens Kulcsár-Szabó Ernő 2007-ben védett doktorandusza, Bednanics Gábor, a bizottság elnöke Kulcsár-Szabó Ernő beosztottja, Eisemann György. Házi vita nem volt meghirdetve, utólagos dokumentáció szerint lezajlott, csak a régi és új témavezetők vettek rajta részt (a régi akkor még nem tudta, hogy le lett váltva, ezt senki sem mondta meg neki), a tanszéki titkárnő vezette le. Ugyancsak a tanszéki titkárnő bírálta el M.M. mindkét március 9-i kérvényét: saját hatáskörében engedélyezte a téma- és témavezető váltást, továbbá a védésre bocsátást, a kérvények személy szerint neki lettek címezve, ő azokat nem továbbította sem a Doktori Iskola vezetőjéhez, sem a DI tanácsához, hanem önállóan intézkedett. Eredmény: summa cum laude.
A MAB jelenleg vizsgálja a KRE Irodalomtudományi Doktori Iskolája által rendezett négy védés törvényességét. Ennek oka, hogy a KRE BTK dékánja, Szabó András professzor valamint a KRE retorhelyettese, Györgyiné Koncz Judit közvetlenül a védések után, április elején személyesen feljelentették a Doktori Iskola vezetőjét, Hima Gabriella professzorasszonyt a MAB elnökénél, hogy túl sok doktoranduszt foglal le magának, ezért le akarják váltani. A vizsgálat eredménye még nem ismert. Annyi kiszivárgott, hogy a négy védés közül a MAB háromnak (1.,2.,4.) az érvényességét vitatja.
A DI éves költségvetése 10-15 millió forint, mely elég nagy összeg ahhoz, hogy a dékán és felesége saját hatáskörükbe vonják a Doktori Iskolát, és rendelkezhessenek költségvetése fölött. Ez az egyik legfőbb magyarázatra a DI struktúrájában utóbb bekövetkezett változásoknak.
M. L.
- folytatjuk -

82 komment

Címkék: tények a károli egyetem doktori védéseiről